Reisiinfo

Üldised tingimused

AVIESi veotingimusi kohaldatakse ainult neile lendudele või lennusegmentidele, mille puhul AVIESi tunnuskood on märgitud piletil olevasse vedaja lahtrisse.

Käesolevad veotingimused ei ole kohaldatavad juhul, kui need on vastuolus AVIESi tariifide või kohaldatavate õigusnormidega. Sellisel juhul on ülimuslikud need tariifid või õigusnormid.

Kui käesolevate veotingimuste mõni säte kohaldatava õiguse kohaselt ei kehti, jäävad ülejäänud sätted sellest hoolimata kehtima.

Kui käesolevates veotingimustes pole sätestatud teisiti, on käesolevate veotingimuste ja AVIESi muude eeskirjade vahelise vastuolu korral ülemuslikud käesolevad veotingimused.

AVIES osutab veoteenust ainult reisijale, kelle nimi on märgitud piletile, ning teilt võidakse nõuda nõuetekohase isikut tõendava dokumendi esitamist. Pilet ei ole edasiantav.

Mõned piletid võidakse müüa soodushindadega, mis võivad olla osaliselt või täielikult mittehüvitatavad. Te peaksite valima oma vajadustele kõige paremini vastava piletihinna. Samuti peaksite te tagama, et teil on sobiv kindlustus nendeks juhtudeks, kui te peate oma pileti tühistama.

Reisija on kohustatud AVIESile esitama kehtiva e-posti aadressi ja telefoninumbri, et vajaduse korral oleks võimalik reisijaga enne lennureisi algust ühendust võtta. Kui liikluses on ette näha tõrkeid, võetakse reisijaga ühendust telefoni või e-posti teel. Lendude tühistamise või hilinemise korral kehtivad tavapärased protseduurid hoolitsuse osas vastavalt regulatsioonile EU261/2004. Lennuplaani muutustest teavitatakse reisijaid e-maili teel.

AVIES kasutab ainult elektroonilisi pileteid. Lennule registreerimisel piisab passi või ID-kaardi esitamisest ja tellimuskinnituselt leitava broneeringu numbri teatamisest. Reisija peab esitama pildiga dokumendi, millel kirjasolev nimi vastab broneeringus olevale nimele. Dokumendi mitteesitamisel ei saa reisijat lennule registreerida. Sellistel puhkudel pileti maksumust ei hüvitata.

Kui reisija saabub lennujaama peale lennule registreerimise lõppemist, loetakse pilet kasutatuks. Eelnevalt tühistamata piletite maksumust ei hüvitata. Reisija kohustuseks on saabuda õigeaegselt lennujaama, et end lennule registreerida.

Alla 2-aastased lapsed maksavad 10% vastava pileti hinnast. Ühe täiskasvanu süles saab reisida üks alla 2-aastane laps. Autodes kasutatavaid beebitoole pole lubatud pardale kaasa võtta. Alla 2-aastastel lastel on vähendatud äraantava pagasi limiit.

Registreeritava pagasi maksimaalseks kaaluks on 15 kg reisija kohta, lennuki salongi kaasavõetava pagasi ülemmäär on 5 kg.  AVIES ei vastuta halvasti pakitud või kergesti puruneva pagasi eest. AVIES ei vastuta pagasi transportimisel tekkivate mõistlike kriimustuste või ilmaoludest tingitud plekkide eest. Äraantav pagas peab olema veekindel. AVIES ei vastuta äraantavas pagasis olevate väärtesemete eest (võtmed, arvutid, juveelid, raha jms).

AVIES annab endast parima, et transportida reisijad ja nende pagas piletil näidatud kellaaegade piires sihtkohta. Lennuplaani on võimalik muuta etteteatamata.

AVIES pakub lennuteenust kahe lennujaama vahel ning meil pole lepingulisi suhteid teiste lennukompaniidega jätkulendude osas. Seetõttu pole võimalik registreerida reisijad ja pagasit jätkulendudele.